คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6391 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1033/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายโสภณ ธรรมรักษา) Administrator
6392 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1064/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 4 ราย 1.นายปรีชา จานทอง 2.นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ 3.นายฏรงศ์กร สมตน 4.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง) Administrator
6393 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1063/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์) Administrator
6394 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1058/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายมนัส กำเนิดมณี) Administrator
6395 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1052/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประทุม เสียงหวาน) Administrator
6396 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปิติ หนูเมือง) Administrator
6397 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1046/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสมชาย เตียวเจริญกิจ) Administrator
6398 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1049/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางทิพย์วรรณ นิลพลับ) annie
6399 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1038/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายมงคล ทองจีน) Administrator
6400 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1031/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 5 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นายพิจิตต์ บรรณรงค์ 3.นายชนะชัย สุนทรศารทูล 4.นายบุญเลิศ บุบผากอง 5.นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ) บุรินทร์
6401 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1030/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ) บุรินทร์
6402 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1029/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นายพิจิตต์ บรรณรงค์ 3.นายชนะชัย สุนทรศารทูล 4.นายบุญเลิศ บุบผากอง) บุรินทร์
6403 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1027/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาวเพ็ญพัชร สุวรรณสนธิชัย) บุรินทร์
6404 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1026/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาวณัชชา ศรีทองสุข) บุรินทร์
6405 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1025/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์) บุรินทร์
6406 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1024/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายจิรพงษ์ วชิรธรรมโรจน์) บุรินทร์
6407 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1023/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายรักพงศ์ วาทโยธา) บุรินทร์
6408 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1022/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจิรยุทธ จตุรภัทร 2.นายพชร บ่างตระกูล) บุรินทร์
6409 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายทรงเกียรติ ขำทอง) บุรินทร์
6410 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1018/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย 1.นายสำเริง แสงภู่วงค์ annie
6411 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 1.นายมงคล สุภากาย 2.นายสมเกียรติ รุ่งเพชรวงศ์ annie
6412 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 1.นายมงคล สุภากาย 2.นายสมเกียรติ รุ่งเพชรวงศ์ annie
6413 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1009/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิภพ ทีมสุวรรณ) Administrator
6414 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 967/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล) Administrator
6415 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1008/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Administrator
6416 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 143/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (เป็นการภายใน) Administrator
6417 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1007/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Administrator
6418 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 142/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี (เป็นการภายใน) Administrator
6419 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1006/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Administrator
6420 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 141/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนงาน (เป็นการภายใน) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 214 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา