คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6421 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 998/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายฐนโรจน์(ชวลิต) วรรัฐประเสริฐ(วรรณประเสริฐ) 2.นายภานุเมศ วัฒนานนท์ 3.นายเกรียงไกร ริมจันทร์) Administrator
6422 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 991/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ 2.นายวิเชียร ยางงาม 3.นายอโณทัย ศรีเจริญ) Administrator
6423 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 990/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิจิตร ลิมปกรณ์กุล 2.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์) Administrator
6424 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 989/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร 2.นายสิทธิชัย สาลีพันธ์) Administrator
6425 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 988/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย) Administrator
6426 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 987/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ 2.นายวิทยา วรดิษฐ์ 3.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์) Administrator
6427 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 986/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ 2.นายวุฒิพงศ์ ปัณฑุกำพล) Administrator
6428 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 985/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นางสุนทรี ใหญ่สว่าง 2.นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์ 3.นางธนินี อดุลกิตติพร) Administrator
6429 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 983/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) บุรินทร์
6430 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 934/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต) Administrator
6431 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 929/2555 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน) Administrator
6432 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 938/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง) Administrator
6433 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 937/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายนิยม ศฤงคาร) Administrator
6434 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 926/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณพงศ์ วิเวก) Administrator
6435 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 928/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นางกฤษณา กลิ่นดาว 2.นางอรวรรณ สุดชูเกียรติ) บุรินทร์
6436 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 927/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเอกจิต ไตรภาควาสิน) บุรินทร์
6437 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 922/2555 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 Administrator
6438 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 924/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ อินทรประสาท) Administrator
6439 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 923/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณภัทร ขันทะเนตร์) Administrator
6440 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 920/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเขตรัฐ จันทรา 2.นายมนตรี ซึมรัมย์) Administrator
6441 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 919/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.สิทธิการ ธิติทรัพย์อุดม 2.นายดุษฎี พรพระแก้ว) Administrator
6442 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 913/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (5 ตำแหน่ง) บุรินทร์
6443 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 912/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (17 ตำแหน่ง) บุรินทร์
6444 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 911/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (5 ตำแหน่ง) บุรินทร์
6445 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 910/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (29 ตำแหน่ง) บุรินทร์
6446 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 909/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (17 ตำแหน่ง) บุรินทร์
6447 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข904/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง annie
6448 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข903/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง annie
6449 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 893/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายจารึก สินธุรัตน์ 2.นายศุภชัย เม่งพัด) บุรินทร์
6450 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 891/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นายณัฐพล ชูชีพ) บุรินทร์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 215 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา