คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6451 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 890/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางสาวปราณี ศรีวงษ์) บุรินทร์
6452 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 882/2555 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายอนุพงษ์ บุสสา) Administrator
6453 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 879/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพนัสชัย ชาวหวายสอ) Administrator
6454 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 872/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเอกจิต ไตรภาควาสิน) Administrator
6455 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 871/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุชิน จงสมสุข) Administrator
6456 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 867/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอนุสิทธิ์ คงพิกุล 2.นายศริตวรรธน์ ดาวสุวรรณสิริ 3.นายภาณุวัฒน์ บุญรอด) บุรินทร์
6457 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 857/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว) Administrator
6458 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 850/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเสน่ห์ สุขชม) Administrator
6459 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 849/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายสุเมธ พัฒน์ช่วย 2.นายถวิล ใจรักษ์ 3.จ่าสิบเอกสุรชัย ปัญญสุทธิ์) Administrator
6460 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 848/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุนทร อ่อนวิมล) Administrator
6461 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 846/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายประสาท เฉลิมกิจ) บุรินทร์
6462 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 843/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพูนผล โลหิตปุระ) Administrator
6463 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 837/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย 1.นางสาววิไลลักษณ์ จิโรจน์สกุล 2.นางวันดี นิยมเดชา 3. นางศิริลักษณ์ แผนวิเชียร) Administrator
6464 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 835/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์) Administrator
6465 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 832/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิมาย จันทะชิต) Administrator
6466 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 831/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย) Administrator
6467 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 830/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสิทธิชัย ดาวิไล) Administrator
6468 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 829/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการลงนามอนุมัติแบบ Administrator
6469 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 826/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย) Administrator
6470 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 825/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางพัสนันท์ จันทร์สุข) Administrator
6471 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 823/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย ) บุรินทร์
6472 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 814/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ 2.นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง) บุรินทร์
6473 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 813/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอำนาจ จันหอม 2.นายเสน่ห์ มาลัย) บุรินทร์
6474 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 807/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางมยุเรศ อำภวา) Administrator
6475 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 805/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ) Administrator
6476 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 804/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางมยุเรศ อำภวา) Administrator
6477 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 796/2555 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี 2.นายภัทรพล ณ หนองคาย) บุรินทร์
6478 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 795/2555 เรื่อง ย้ายข้าราการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวุฒิ วิรเศรณี 2.นายเกริกกรุง สุภัควนิช) บุรินทร์
6479 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 793/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริชัย สมคะเนย์) Administrator
6480 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 792/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 216 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา