คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6511 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 674/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายเอกพจน์ แก้วบำรุง 2.นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา) Administrator
6512 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 672/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญรอด ต่วนชัย 2.นายสำเนา ปลื้มอารมณ์) Administrator
6513 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 669/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายศิริชัย สมคะเนย์ 2.นางสาวชุณหมณี นันทพิศาล) Administrator
6514 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 668/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวศัน สดศรี 2.นางสาวประภาพรรณ ซื่อสัตย์) Administrator
6515 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 666/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกิติยา เกียรตินรากร) Administrator
6516 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 665/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายจิรยุทธ จตุรภัทร) Administrator
6517 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ) Administrator
6518 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 75/2555 เรื่อง โครงการนำร่องการปฏิบัติการด้านคันคูน้ำ Administrator
6519 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 658/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายนพดล ปิยะธรรมธาดา) Administrator
6520 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 654/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล) Administrator
6521 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเอกจิต ไตรภาควาสิน) บุรินทร์
6522 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 650/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายสมชาย พรรณรัตน์) บุรินทร์
6523 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 649/2555 เรื่อง ยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 15 ตำแหน่ง) บุรินทร์
6524 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 648/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 49 ตำแหน่ง) บุรินทร์
6525 คำสั่งกรม ที่ ข 645/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธานี รุ่งเรื่องวิโรจน์) บุรินทร์
6526 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 644/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณัฐศิษฏ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์) Administrator
6527 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวเบญญาภา บุญสายบัว 2.นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) Administrator
6528 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 639/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทรงพล มงคลพันธุ์) Administrator
6529 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 637/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายญาณภัทร นวลขาว) Administrator
6530 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 634/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย โกยทรัพย์) Administrator
6531 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 631/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 9 ราย) Administrator
6532 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 630/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิพนธ์ กิจโกศล) Administrator
6533 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 628/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 10 ตำแหน่ง) Administrator
6534 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 627/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 15 ตำแหน่ง) Administrator
6535 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 626/2555 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 2 ตำแหน่ง) Administrator
6536 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 617/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเอกรินทร์ ตันมา) Administrator
6537 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 615/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายกฤตตรี ดวงจิตร) Administrator
6538 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 612/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธเนศร์ สมบูรณ์) Administrator
6539 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 611/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธเนศร์ สมบูรณ์) Administrator
6540 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 610/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย) บุรินทร์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 218 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา