คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6541 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 593/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ชัย เครือประสิทธิ์) บุรินทร์
6542 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 581/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสมหวัง ฝัดศิริ 2.นายอุดม อ่วมฉิม 3.นายประดิษฐ์ อุณหะชาติ) Administrator
6543 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 564/2555 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 4 ตำแหน่ง) Administrator
6544 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 562/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายธาดา สุขะปุณพันธุ์ 2.นายพิสิษฐ บำเพ็ญกิจ 3.นายพลชัย กลิ่นขจร 4.นายปกรณ์ สุตสุนทร) Administrator
6545 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 548/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสมเจตน์ เครือทับ) Administrator
6546 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 547/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางอรชกมล ชมทอง 2.นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล) Administrator
6547 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 546/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุนันท์ ตัณฑ์ศิริมงคล) Administrator
6548 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 530/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวรัณพงษ์ พสุนธราธรรม) Administrator
6549 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 527/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธนา สุวัฑฒน) Administrator
6550 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 514/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา แก้วมี) Administrator
6551 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 510/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์) Administrator
6552 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 505/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวรพล เดชสุวรรณ์) Administrator
6553 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 504/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย 1.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร - 4.นางทิพย์พวรรณ นิลพลับ) Administrator
6554 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 503/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง) Administrator
6555 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 458/1/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายกระแสร์ ฤกษ์ดำเนินกิจ) Administrator
6556 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 487/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนฤนารถ มีบุญมาก) Administrator
6557 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 474/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายชัยชาญ สังข์แก้ว) Administrator
6558 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 470/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพินิจ นกเล็ก 2.นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์) Administrator
6559 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 468/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ) Administrator
6560 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 467/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณพงศ์ วิเวก) Administrator
6561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 458/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวุฒิชัย ขาวประภา) Administrator
6562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 457/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธงชัย ชูชาติพงษ์) Administrator
6563 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 454/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอำนาจ มหาศะรานนท์ 2.นายนพดล พิมพ์จันทร์) Administrator
6564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 442/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐศิษฏ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์) Administrator
6565 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 441/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวุฒินันท์ ภู่เด่นผา) Administrator
6566 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 437/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา - 4.นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์) Administrator
6567 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 435/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิรุฬชัย โตเกษม 2.นายอุดมเดช เรืองสกุล) Administrator
6568 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 430/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพนมกร ไทยสันติสุข) Administrator
6569 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 428/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนรินทร ชามทอง) Administrator
6570 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 423/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติโชติ รักษา) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 219 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา