คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6571 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 422/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 รายนายกฤตตรี ดวงจิตร) Administrator
6572 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 421/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤตตรี ดวงจิตร) Administrator
6573 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 426/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) Administrator
6574 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 420/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนิโลบล อรัณยภาค 2.นางสาววีรียา วิทยะ) Administrator
6575 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 412/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายบุญชอบ หอมเกษร 2.นายวีระชัย จิตรบรรเทา 3.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ) Administrator
6576 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 410/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ - 6.นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์) Administrator
6577 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 394/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร) Administrator
6578 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 393/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์) Administrator
6579 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 392/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญชัย ตัณฑชุณห์) Administrator
6580 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 385/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์) Administrator
6581 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 378/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายวินัย มาลัยทอง) Administrator
6582 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 377/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางปานจิตร์ สาโคตร์) Administrator
6583 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 373/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 13 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 13.นายเจริญ สุขุมาลย์) Administrator
6584 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 372/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 38 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 38.นายเจริญ สุขุมาลย์) Administrator
6585 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 368/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย 1.นายสุเมธ อุนจะนำ - 7.นายพจน์ เกษชุมพล) Administrator
6586 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 367/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 17 ราย 1.นายสุเมธ อุนจะนำ - 17.นายฉลอง เกียรติศักดิ์โสภณ) Administrator
6587 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 364/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิชิต บุตรวงษ์ 2.นายสุพัฒน์ วัฒนธรรม) Administrator
6588 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 361/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ - 4.นายไพศาล พงศ์ภัทร) Administrator
6589 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 358/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณพงศ์ วิเวก) Administrator
6590 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 343/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่ง Administrator
6591 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 32/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัสดุ (เป็นการภายใน) Administrator
6592 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 331/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์) Administrator
6593 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 327/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค 2.นายกรรชิง ขาวสอาด) Administrator
6594 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 324/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) Administrator
6595 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 30/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาใหม่ (เป็นการภายใน) Administrator
6596 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 316/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวัชระ พรหมคุณาภรณ์) Administrator
6597 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 313/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวรวุฒิ เนียมน้อย) Administrator
6598 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 312/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง) Administrator
6599 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 311/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 7 ตำแหน่ง) Administrator
6600 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 304/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 220 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา