คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
91 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1838/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 11 ราย) บุรินทร์
92 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1836/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย) Administrator
93 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1835/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1. นายธนวรรธน์ เทพพิพิธ 2.นายพิภวัต หาญไพบูลย์) Administrator
94 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1834/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 64 ราย) Administrator
95 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1839/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศรีสมร สิทธิกาญจนกุล) sukanya
96 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1832/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธีรเดช คำเผื่อน) Administrator
97 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1828/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายจตุพล สุริวงค์) Administrator
98 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1826/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายฤกษ์ณรงค์ อุปลา) Administrator
99 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1827/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอำพล โพธิ์เกษม) sukanya
100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1821/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววาสิตา รอดเจริญ) pattara kantakhu
101 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1819/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายบัญชา ชอบงาม) pattara kantakhu
102 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1820/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวจันทร์ทิพย์ บัวเนี่ยว 2.นางสาวมนรดา เหล็กกล้า 3.นางสาวพรนภา อึ่งพอง) pattara kantakhu
103 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1815/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) pattara kantakhu
104 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1814/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย) pattara kantakhu
105 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1818/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุริยา แก้วเอี่ยม) sukanya
106 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1813/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางเสาวลักษณ์ ฉวีสุข) sukanya
107 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1812/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางภาทินี จุลปานะ) sukanya
108 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1811/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปภาวิน สินรัมย์) sukanya
109 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1810/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมปอง ภัตรานนท์) sukanya
110 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1809/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสุพร คำทอน) sukanya
111 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1808/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายอำนาจ อุยถาวรยิ่ง) sukanya
112 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1807/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 35 ราย) pattara kantakhu
113 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1806/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสนทยา สุตราม 2.นายเอกลักษณ์ จันทร์นาคา) Administrator
114 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1805/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายอัธยา มะวิญธร 2.นายวีระศักดิ์ ภูกานันท์ 3.นายเจษฎา โทศิริกุล 4.นายภาณุวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒนะ) Administrator
115 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1804/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
116 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1799/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวอรทัย มุทุกันต์) Administrator
117 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1797/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวกาญจนา วงค์สุวรรณ์) Administrator
118 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1794/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ) Administrator
119 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1793/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์ ริมสกุล) Administrator
120 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1792/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา