คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
1 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 209/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายไพฑูรย์ ศรีมุก 2.นายสมัย ธรรมสัตย์) จันทร์, 28 มกราคม 2019 pattara kantakhu
2 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1621/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร 2.นายจิตะพล รอดพลอย) จันทร์, 07 มกราคม 2019 pattara kantakhu
3 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1411/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางศิวพร ภมรประวัติ) พุธ, 12 ธันวาคม 2018 Administrator
4 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1400/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีระพล ตั๊งสมบุญ) พฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2018 pattara kantakhu
5 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1369/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย) พฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2018 Administrator
6 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1373/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) อังคาร, 04 ธันวาคม 2018 Administrator
7 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1323/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอนก ก้านสังวอน) พุธ, 28 พฤศจิกายน 2018 Administrator
8 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1322/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว 2.นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์) พุธ, 28 พฤศจิกายน 2018 Administrator
9 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1300/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายธีระพล ตั๊งสมบุญ) อังคาร, 27 พฤศจิกายน 2018 บุรินทร์
10 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1214/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) อังคาร, 20 พฤศจิกายน 2018 บุรินทร์
11 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1166/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 7 ราย) พฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2018 บุรินทร์
12 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 934/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์) พุธ, 24 ตุลาคม 2018 Administrator
13 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 924/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธเนศ ดิษฐปัญญา) ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018 pattara kantakhu
14 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 909/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสุชาติ เจริญศรี 2.นายมนัส สุดพวง 3.นายชิตชนก สมประเสริฐ 4.นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล) ศุกร์, 12 ตุลาคม 2018 pattara kantakhu
15 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 874/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศุกร์, 05 ตุลาคม 2018 pattara kantakhu
16 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 873/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศุกร์, 05 ตุลาคม 2018 pattara kantakhu
17 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 864/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 5 ราย) ศุกร์, 05 ตุลาคม 2018 pattara kantakhu
18 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 863/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 2 ราย 1.นายสุรจิตต์ อินทรชิต 2.นายสุรเดช เตียวตระกูล) ศุกร์, 05 ตุลาคม 2018 pattara kantakhu
19 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 860/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย สิงห์ทอง) จันทร์, 01 ตุลาคม 2018 pattara kantakhu
20 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 850/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติพร ฉวีสุข) พฤหัสบดี, 27 กันยายน 2018 Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา