Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 388/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายมนัส สุดพวง) อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018 739
2 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 385/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1นายสิริวิช กลิ่นภักดี 2นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ 3นายวัชระ เสือดี) อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018 1047
3 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 364/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) ศุกร์, 27 เมษายน 2018 1567
4 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 313/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิทยา แก้วมี) พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 1011
5 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 270/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1นายถิระศักดิ์ ทองศิริ 2นายชยันต์ เมืองสง) ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 1133
6 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 238/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 13 ราย) พุธ, 14 มีนาคม 2018 2133
7 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 221/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง) พุธ, 14 มีนาคม 2018 845
8 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 199/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายมนัส กำเนิดมณี) พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 1003
9 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 101/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล) อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018 684
10 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 42/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสำเริง แสงภู่วงค์ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ นายประพิศ จันทร์มา) ศุกร์, 26 มกราคม 2018 1396
11 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 50/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปรีชา พันธุ์วา) พุธ, 24 มกราคม 2018 974
12 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 41/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (นายทองเปลว กองจันทร์) พุธ, 24 มกราคม 2018 717
13 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 56/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) อังคาร, 23 มกราคม 2018 489
14 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1289/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (นายสาธิต มณีผาย) พุธ, 03 มกราคม 2018 812
15 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1195/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายชูชาติ รักจิตร 2.นายสุชาติ เจริญศรี 3.นายจารึก วัฒนาโกศัย 4.นายสุรชาติ มาลาศรี) จันทร์, 04 ธันวาคม 2017 2169
16 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1149/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ 2นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ 3นายอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ) พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 1506
17 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1153/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์) พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 876
18 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1152/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณา ศศิโรจน์) พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 604
19 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 52/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017 2000
20 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1110/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ 2.นายประพิศ จันทร์มา) พุธ, 22 พฤศจิกายน 2017 1539
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา