Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 756/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชุตินทร เพ็ชรไชย) จันทร์, 27 สิงหาคม 2018 880
2 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 726/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย) พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2018 814
3 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 741/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 5 ราย) 1.นายชุมลาภ เตชะเสน 2.นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ 3.นายสถิต โพธิ์ดี 4.นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ 5.นางสาวอัจฉรา ชุมวงศ์ พุธ, 15 สิงหาคม 2018 1229
4 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 718/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง) ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018 632
5 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 710/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงศธร ศิริอ่อน) อังคาร, 07 สิงหาคม 2018 734
6 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 625/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร 2.นายสุรัช ธนูศิลป์) พุธ, 04 กรกฏาคม 2018 1898
7 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 624/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี) พุธ, 04 กรกฏาคม 2018 994
8 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 563/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายประดับ กลัดเข็มเพชร) พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018 924
9 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 506/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 3 ราย 1.นายปรีชา สุขกล่ำ 2.นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ 3.นายกษิเดช สุรจิรชาติ) พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2018 1441
10 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 484/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์) พุธ, 30 พฤษภาคม 2018 993
11 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 388/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายมนัส สุดพวง) อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018 1467
12 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 385/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1นายสิริวิช กลิ่นภักดี 2นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ 3นายวัชระ เสือดี) อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018 1982
13 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 364/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) ศุกร์, 27 เมษายน 2018 2418
14 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 313/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิทยา แก้วมี) พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 1625
15 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 270/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1นายถิระศักดิ์ ทองศิริ 2นายชยันต์ เมืองสง) ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 1650
16 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 238/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 13 ราย) พุธ, 14 มีนาคม 2018 2873
17 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 221/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง) พุธ, 14 มีนาคม 2018 1126
18 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 199/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายมนัส กำเนิดมณี) พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 1441
19 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 101/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล) อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018 1002
20 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 42/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสำเริง แสงภู่วงค์ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ นายประพิศ จันทร์มา) ศุกร์, 26 มกราคม 2018 1857
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 13
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา