คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
101 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 784/2559 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016 Administrator
102 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 783/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016 Administrator
103 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 782/2559 เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016 Administrator
104 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 781/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016 Administrator
105 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 654/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล) จันทร์, 29 สิงหาคม 2016 pumin
106 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 635/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016 pumin
107 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 613/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ 2.นายปริญญา สัคคะนายก) พฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2016 Administrator
108 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 590/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (นายสัญชัย เกตุวรชัย) จันทร์, 08 สิงหาคม 2016 Administrator
109 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 544/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง 2.นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด) พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 Administrator
110 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 439/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1. นายสมเจต พานทอง 2. นายกษิเดช สุรจิรชาติ) พุธ, 08 มิถุนายน 2016 Administrator
111 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 386/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมเจต พานทอง) พุธ, 18 พฤษภาคม 2016 Administrator
112 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 348/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016 Administrator
113 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 314/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประพิศ จันทร์มา) อังคาร, 12 เมษายน 2016 Administrator
114 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 54/2559 เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อังคาร, 12 เมษายน 2016 Administrator
115 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 286/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร) พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016 Administrator
116 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 291/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายธนา สุวัฑฒน 2.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ 3.นายประทีป ภักดีรอด) พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016 Administrator
117 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 271/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ 2.นายทองเปลว กองจันทร์) ศุกร์, 25 มีนาคม 2016 Administrator
118 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 262/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสัญชัย เกตุวรชัย) พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016 บุรินทร์
119 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 180/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสาธิต มณีผาย) พุธ, 09 มีนาคม 2016 Administrator
120 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 129/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ) ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016 sompob
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา