คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
121 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 128/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ รักจิตร) ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016 sompob
122 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 20/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสาธิต มณีผาย) พุธ, 13 มกราคม 2016 sompob
123 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1171/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวธนกร จาตะวงษ์) พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015 sompob
124 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1167/2558 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัชชัย สิงห์ทอง 2.นายธีระพล ตั้งสมบุญ) อังคาร, 22 ธันวาคม 2015 sompob
125 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1166/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง (จำนวน 9 ราย 1.นายวิชัย สุภาโสด - 9.นายชุตินทร เพ็ชรไชย) อังคาร, 22 ธันวาคม 2015 sompob
126 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1111/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายปิยดุล สุขโข) ศุกร์, 11 ธันวาคม 2015 บุรินทร์
127 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1044/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปรีชา สุขกล่ำ) พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 sompob
128 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1020/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (จำนวน 1 ราย นายสุรสิทธ์ อินทรประชา) อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 sompob
129 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 968/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมนึก จิระศิริโสภณ) พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015 sompob
130 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 967/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมชาย พฤฒิพรกิจ) พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015 sompob
131 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 966/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 2.นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล) อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015 Administrator
132 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 966/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 2.นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล) อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015 Administrator
133 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 930/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายสุเทพ น้อยไพโรจน์) พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015 sompob
134 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 840/2558 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015 Administrator
135 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 839/2558 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015 Administrator
136 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 838/2558 เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015 Administrator
137 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 820/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ) ศุกร์, 02 ตุลาคม 2015 sompob
138 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 818/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย 1.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 2.นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ 3.นายโอภาส กลั่นบุศย์) พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015 Administrator
139 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 701/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน พุธ, 30 กันยายน 2015 Administrator
140 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 815/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายธีรชาติ สังคหะ ) อังคาร, 29 กันยายน 2015 sompob
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา