คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
141 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 767/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ ) พุธ, 09 กันยายน 2015 sompob
142 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 685/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( จำนวน 4 ราย 1.นายสมเจต พานทอง 2.นายวิชาญ สุขเกื้อ 3.นายจีรศักดิ์ หลำสาคร 4.นายธวัช ธวัชศิริโรจน์ ) ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015 sompob
143 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 573/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015 Administrator
144 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 572/2558 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015 Administrator
145 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 571/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015 Administrator
146 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 440/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอโนทัย จันทร์พูล) จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015 Administrator
147 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 429/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์) ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015 Administrator
148 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 428/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015 Administrator
149 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 425/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1 นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา 2 นายสาธิต มณีผาย) พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 บุรินทร์
150 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 381/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (นายสุรชาติ เพ็งมีศรี) พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015 Administrator
151 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 366/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (จำนวน 3 ราย 1.นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา 3.นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย) พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 Administrator
152 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 319/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ศุกร์, 17 เมษายน 2015 Administrator
153 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 318/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ศุกร์, 17 เมษายน 2015 Administrator
154 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 326/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกษิเดช สุรจิรชาติ) พุธ, 08 เมษายน 2015 Administrator
155 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 267/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัชระ เสือดี) อังคาร, 17 มีนาคม 2015 Administrator
156 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 233/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) จันทร์, 09 มีนาคม 2015 Administrator
157 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 101/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (นายชำนาญ มีสมมนต์) ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015 Administrator
158 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 94/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุขเกษม เจริญจันทร์) พุธ, 28 มกราคม 2015 Administrator
159 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 54/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร) จันทร์, 19 มกราคม 2015 บุรินทร์
160 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1282/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายสุรัช ธนูศิลป์) อังคาร, 30 ธันวาคม 2014 บุรินทร์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา