Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 766/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายประดับ กลัดเข็มเพชร) จันทร์, 30 กันยายน 2013 2706
162 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 739/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1. นายสมชาย พฤติพรกิจ 2.นางศิวพร ภมรประวัติ) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1648
163 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 738/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิจิตร หงส์กาญจนกุล) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1236
164 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 737/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1045
165 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 736/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรรชิง ขาวสอาด) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1174
166 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย) จันทร์, 16 กันยายน 2013 5912
167 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 690/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร 2.นายสำเริง แสงภู่วงค์ ) อังคาร, 10 กันยายน 2013 2271
168 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 629/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 1976
169 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 628/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรวุธ หรหมมา) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 1510
170 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 578/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัช กีรติทวีสุข 2.นายโกศล เทียนทองนุกูล) จันทร์, 05 สิงหาคม 2013 2029
171 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 558/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายชยพล เตชะฐิตินันท์) เสาร์, 27 กรกฏาคม 2013 1481
172 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 533/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ( นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ) ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013 2639
173 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 427/2556 เรื่อง คำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ ฉุยกลม) พุธ, 12 มิถุนายน 2013 2490
174 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 325/2556 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) อังคาร, 07 พฤษภาคม 2013 1961
175 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 313/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย) พุธ, 24 เมษายน 2013 1314
176 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 268/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ) พุธ, 10 เมษายน 2013 1314
177 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย 1.นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์ 2.นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ 3.นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง 4.นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 2325
178 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 181/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา) อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013 2471
179 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 66/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ศุกร์, 25 มกราคม 2013 2579
180 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 949/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 24 ราย) ศุกร์, 21 ธันวาคม 2012 5925
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 11
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา