คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
161 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1141/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปกครอง สุดใจนาค) อังคาร, 02 ธันวาคม 2014 Administrator
162 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1076/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมชาย คณาประเสริฐกุล 2.นายอุดม ทิพย์เดโช) อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014 Administrator
163 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1073/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประทีป ภักดีรอด) อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014 Administrator
164 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1067/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง) อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014 Administrator
165 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1055/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์) อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014 Administrator
166 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1046/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย) อังคาร, 04 พฤศจิกายน 2014 Administrator
167 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1017/2557 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (จำนวน 2 ราย 1.นายบัณฑิต คล้ายขยาย 2.นายชาย ดวงประเสริฐศรี) จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014 Administrator
168 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 996/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมพร อารยชาติสกุล) จันทร์, 27 ตุลาคม 2014 Administrator
169 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 984/2557 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด จันทร์, 27 ตุลาคม 2014 Administrator
170 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 933/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน อังคาร, 21 ตุลาคม 2014 Administrator
171 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 942/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 2.นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์) พุธ, 15 ตุลาคม 2014 Administrator
172 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 887/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2ราย 1.นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา 2.นายสาธิต มณีผาย) จันทร์, 06 ตุลาคม 2014 บุรินทร์
173 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 912/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล) ศุกร์, 03 ตุลาคม 2014 Administrator
174 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 911/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช) ศุกร์, 03 ตุลาคม 2014 Administrator
175 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 876/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์) พุธ, 01 ตุลาคม 2014 Administrator
176 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 873/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี 2.นายประดับ กลัดเข็มเพชร) พุธ, 01 ตุลาคม 2014 Administrator
177 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 862/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา สวนแก้วมณี) อังคาร, 30 กันยายน 2014 Administrator
178 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 861/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทวี เต็มญารศิลป์) อังคาร, 30 กันยายน 2014 Administrator
179 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 860/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมพร อารยชาติสกุล) อังคาร, 30 กันยายน 2014 Administrator
180 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 859/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางเกื้อกูล กาญจนลาภ) อังคาร, 30 กันยายน 2014 Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา