Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 999/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายนฤชา แสงทอง) อังคาร, 12 พฤศจิกายน 2013 1138
162 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 960/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายธนู เนื่องทศเทศ) อังคาร, 05 พฤศจิกายน 2013 2001
163 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 970/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชยันต์ เมืองสง) อังคาร, 05 พฤศจิกายน 2013 2268
164 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 946/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายณรงค์ ลีนานนท์) จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013 1895
165 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 930/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 1284
166 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 939/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 1581
167 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 914/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายภาวัต นวลสกุลกฤป) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 783
168 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 913/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 766
169 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 879/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย) ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013 2580
170 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 879/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย) จันทร์, 21 ตุลาคม 2013 2796
171 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 856/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช) พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013 1598
172 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 766/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายประดับ กลัดเข็มเพชร) จันทร์, 30 กันยายน 2013 2753
173 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 739/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1. นายสมชาย พฤติพรกิจ 2.นางศิวพร ภมรประวัติ) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1660
174 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 738/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิจิตร หงส์กาญจนกุล) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1254
175 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 737/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1053
176 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 736/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรรชิง ขาวสอาด) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1185
177 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย) จันทร์, 16 กันยายน 2013 5937
178 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 690/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร 2.นายสำเริง แสงภู่วงค์ ) อังคาร, 10 กันยายน 2013 2295
179 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 629/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 2000
180 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 628/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรวุธ หรหมมา) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 1521
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา