Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 325/2556 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) อังคาร, 07 พฤษภาคม 2013 1978
182 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 313/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย) พุธ, 24 เมษายน 2013 1324
183 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 268/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ) พุธ, 10 เมษายน 2013 1327
184 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย 1.นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์ 2.นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ 3.นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง 4.นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 2337
185 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 181/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา) อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013 2483
186 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 66/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ศุกร์, 25 มกราคม 2013 2601
187 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 949/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 24 ราย) ศุกร์, 21 ธันวาคม 2012 5940
188 คำสั่งกระทรวงเกษตและสหกรณ์ ที่ 933/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชิตชนก สมประเสริฐ) พุธ, 19 ธันวาคม 2012 2790
189 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 932/2555 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ ลีนานนท์) พุธ, 19 ธันวาคม 2012 2647
190 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 919/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายไพเจน มากสุวรรณ์) จันทร์, 17 ธันวาคม 2012 2301
191 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 837/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (จำนวน 5 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นายพิจิตต์ บรรณรงค์ 3.นายชนะชัย สุนทรศารทูล 4.นายบุญเลิศ บุบผากอง 5.นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ) ศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2012 1638
192 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ 806/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข 2.นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล 3.นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง 4.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์) ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2012 5002
193 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 603/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (นายสรศักดิ์ เลนะนันท์) พุธ, 17 ตุลาคม 2012 1960
194 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 643/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 6 ราย 1.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 2.นายอนันต์ ลิลา 3.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ 4.นายชาญพิทยา ฉิมพาลี 5.นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข 6.นางนารีณัฐ รุณภัย) ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012 3654
195 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 656/2555 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ ฉุยกลม) ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012 2384
196 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 611/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนัส กำเนิดมณี) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 3153
197 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 610/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 2497
198 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ 609/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 2.นายบรรยงค์ เหล่างาม 3.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 4.นาายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 2903
199 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 608/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง 2.นายปรีชา จานทอง 3.นายนิรันดร์ นาคทับทิม 4.นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ 5.นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 3678
200 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 591/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์ 2.นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 3141
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา