Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 736/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรรชิง ขาวสอาด) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1190
182 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย) จันทร์, 16 กันยายน 2013 5946
183 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 690/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร 2.นายสำเริง แสงภู่วงค์ ) อังคาร, 10 กันยายน 2013 2308
184 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 629/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 2018
185 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 628/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรวุธ หรหมมา) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 1528
186 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 578/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัช กีรติทวีสุข 2.นายโกศล เทียนทองนุกูล) จันทร์, 05 สิงหาคม 2013 2054
187 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 558/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายชยพล เตชะฐิตินันท์) เสาร์, 27 กรกฏาคม 2013 1509
188 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 533/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ( นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ) ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013 2736
189 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 427/2556 เรื่อง คำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ ฉุยกลม) พุธ, 12 มิถุนายน 2013 2560
190 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 325/2556 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) อังคาร, 07 พฤษภาคม 2013 1994
191 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 313/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย) พุธ, 24 เมษายน 2013 1327
192 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 268/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ) พุธ, 10 เมษายน 2013 1331
193 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย 1.นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์ 2.นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ 3.นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง 4.นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 2340
194 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 181/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา) อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013 2492
195 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 66/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ศุกร์, 25 มกราคม 2013 2621
196 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 949/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 24 ราย) ศุกร์, 21 ธันวาคม 2012 5950
197 คำสั่งกระทรวงเกษตและสหกรณ์ ที่ 933/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชิตชนก สมประเสริฐ) พุธ, 19 ธันวาคม 2012 2800
198 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 932/2555 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ ลีนานนท์) พุธ, 19 ธันวาคม 2012 2665
199 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 919/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายไพเจน มากสุวรรณ์) จันทร์, 17 ธันวาคม 2012 2321
200 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 837/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (จำนวน 5 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นายพิจิตต์ บรรณรงค์ 3.นายชนะชัย สุนทรศารทูล 4.นายบุญเลิศ บุบผากอง 5.นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ) ศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2012 1647
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา