Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 914/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายภาวัต นวลสกุลกฤป) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 794
182 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 913/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 794
183 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 879/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย) ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013 2606
184 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 879/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย) จันทร์, 21 ตุลาคม 2013 2820
185 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 856/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช) พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013 1620
186 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 766/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายประดับ กลัดเข็มเพชร) จันทร์, 30 กันยายน 2013 2803
187 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 739/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1. นายสมชาย พฤติพรกิจ 2.นางศิวพร ภมรประวัติ) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1674
188 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 738/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิจิตร หงส์กาญจนกุล) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1272
189 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 737/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1062
190 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 736/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรรชิง ขาวสอาด) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1197
191 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย) จันทร์, 16 กันยายน 2013 5955
192 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 690/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร 2.นายสำเริง แสงภู่วงค์ ) อังคาร, 10 กันยายน 2013 2322
193 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 629/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 2028
194 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 628/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรวุธ หรหมมา) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 1533
195 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 578/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัช กีรติทวีสุข 2.นายโกศล เทียนทองนุกูล) จันทร์, 05 สิงหาคม 2013 2062
196 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 558/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายชยพล เตชะฐิตินันท์) เสาร์, 27 กรกฏาคม 2013 1515
197 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 533/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ( นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ) ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013 2780
198 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 427/2556 เรื่อง คำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ ฉุยกลม) พุธ, 12 มิถุนายน 2013 2598
199 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 325/2556 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) อังคาร, 07 พฤษภาคม 2013 2004
200 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 313/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย) พุธ, 24 เมษายน 2013 1332
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา