Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1098/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช) พุธ, 04 ธันวาคม 2013 1243
182 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1098/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช) ศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2013 1196
183 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 993/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (จำนวน 4 ราย 1.นายบุญเลิศ บุบผากอง 2.นายวรรัตน์ มั่นดี 3.นายชาย ดวงประเสริฐศรี 4.นายบัณฑิต คล้ายขยาย) อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013 1416
184 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1000/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายธนา สุวัฑฒน) อังคาร, 12 พฤศจิกายน 2013 1758
185 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 999/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายนฤชา แสงทอง) อังคาร, 12 พฤศจิกายน 2013 1186
186 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 960/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายธนู เนื่องทศเทศ) อังคาร, 05 พฤศจิกายน 2013 2089
187 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 970/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชยันต์ เมืองสง) อังคาร, 05 พฤศจิกายน 2013 2614
188 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 946/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายณรงค์ ลีนานนท์) จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013 1947
189 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 930/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 1300
190 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 939/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 1598
191 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 914/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายภาวัต นวลสกุลกฤป) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 849
192 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 913/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 805
193 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 879/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย) ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013 2715
194 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 879/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย) จันทร์, 21 ตุลาคม 2013 2838
195 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 856/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช) พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013 1667
196 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 766/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายประดับ กลัดเข็มเพชร) จันทร์, 30 กันยายน 2013 3195
197 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 739/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1. นายสมชาย พฤติพรกิจ 2.นางศิวพร ภมรประวัติ) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1692
198 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 738/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิจิตร หงส์กาญจนกุล) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1290
199 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 737/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1071
200 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 736/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรรชิง ขาวสอาด) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1206
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 13
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา