Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ลงนามถวายพระพร ร.10

forking-create-02-tn

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 960/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายธนู เนื่องทศเทศ) อังคาร, 05 พฤศจิกายน 2013 2078
182 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 970/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชยันต์ เมืองสง) อังคาร, 05 พฤศจิกายน 2013 2601
183 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 946/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายณรงค์ ลีนานนท์) จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013 1942
184 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 930/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 1296
185 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 939/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 1595
186 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 914/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายภาวัต นวลสกุลกฤป) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 843
187 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 913/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์) ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013 798
188 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 879/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย) ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013 2698
189 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 879/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 12 ราย) จันทร์, 21 ตุลาคม 2013 2827
190 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 856/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช) พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013 1632
191 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 766/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายประดับ กลัดเข็มเพชร) จันทร์, 30 กันยายน 2013 3161
192 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 739/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1. นายสมชาย พฤติพรกิจ 2.นางศิวพร ภมรประวัติ) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1683
193 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 738/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิจิตร หงส์กาญจนกุล) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1281
194 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 737/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1065
195 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 736/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรรชิง ขาวสอาด) พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013 1202
196 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย) จันทร์, 16 กันยายน 2013 6045
197 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 690/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร 2.นายสำเริง แสงภู่วงค์ ) อังคาร, 10 กันยายน 2013 2570
198 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 629/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 2047
199 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 628/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรวุธ หรหมมา) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 1536
200 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 578/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัช กีรติทวีสุข 2.นายโกศล เทียนทองนุกูล) จันทร์, 05 สิงหาคม 2013 2176
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 13
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา