Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
201 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 949/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 24 ราย) ศุกร์, 21 ธันวาคม 2012 5956
202 คำสั่งกระทรวงเกษตและสหกรณ์ ที่ 933/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชิตชนก สมประเสริฐ) พุธ, 19 ธันวาคม 2012 2807
203 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 932/2555 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ ลีนานนท์) พุธ, 19 ธันวาคม 2012 2671
204 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 919/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายไพเจน มากสุวรรณ์) จันทร์, 17 ธันวาคม 2012 2325
205 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 837/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (จำนวน 5 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นายพิจิตต์ บรรณรงค์ 3.นายชนะชัย สุนทรศารทูล 4.นายบุญเลิศ บุบผากอง 5.นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ) ศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2012 1648
206 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ 806/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข 2.นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล 3.นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง 4.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์) ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2012 5032
207 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 603/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (นายสรศักดิ์ เลนะนันท์) พุธ, 17 ตุลาคม 2012 1966
208 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 643/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 6 ราย 1.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 2.นายอนันต์ ลิลา 3.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ 4.นายชาญพิทยา ฉิมพาลี 5.นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข 6.นางนารีณัฐ รุณภัย) ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012 3684
209 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 656/2555 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ ฉุยกลม) ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012 2389
210 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 611/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนัส กำเนิดมณี) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 3160
211 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 610/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 2501
212 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ 609/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 2.นายบรรยงค์ เหล่างาม 3.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 4.นาายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 2918
213 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 608/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง 2.นายปรีชา จานทอง 3.นายนิรันดร์ นาคทับทิม 4.นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ 5.นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 3689
214 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 591/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์ 2.นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 3203
215 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 596/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายมนัส กำเนิดมณี) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 2984
216 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 580/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 1891
217 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 589/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) พฤหัสบดี, 27 กันยายน 2012 1491
218 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 552/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) ศุกร์, 14 กันยายน 2012 1854
219 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 417/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาณุพันธุ์ อาจสาลี) อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012 1839
220 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 305/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จันทร์, 28 พฤษภาคม 2012 1223
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 11 จาก 12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา