Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
201 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 690/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร 2.นายสำเริง แสงภู่วงค์ ) อังคาร, 10 กันยายน 2013 2575
202 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 629/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 2052
203 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 628/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรวุธ หรหมมา) อังคาร, 20 สิงหาคม 2013 1539
204 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 578/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัช กีรติทวีสุข 2.นายโกศล เทียนทองนุกูล) จันทร์, 05 สิงหาคม 2013 2186
205 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 558/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายชยพล เตชะฐิตินันท์) เสาร์, 27 กรกฏาคม 2013 1525
206 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 533/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ( นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ) ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013 3217
207 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 427/2556 เรื่อง คำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ ฉุยกลม) พุธ, 12 มิถุนายน 2013 3040
208 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 325/2556 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) อังคาร, 07 พฤษภาคม 2013 2091
209 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 313/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย) พุธ, 24 เมษายน 2013 1338
210 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 268/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ) พุธ, 10 เมษายน 2013 1342
211 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย 1.นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์ 2.นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ 3.นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง 4.นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ) พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 2351
212 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 181/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา) อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013 2538
213 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 66/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลิศชัย ศรีอนันต์) ศุกร์, 25 มกราคม 2013 2755
214 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 949/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 24 ราย) ศุกร์, 21 ธันวาคม 2012 6018
215 คำสั่งกระทรวงเกษตและสหกรณ์ ที่ 933/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชิตชนก สมประเสริฐ) พุธ, 19 ธันวาคม 2012 3131
216 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 932/2555 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ ลีนานนท์) พุธ, 19 ธันวาคม 2012 2740
217 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 919/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายไพเจน มากสุวรรณ์) จันทร์, 17 ธันวาคม 2012 2613
218 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 837/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (จำนวน 5 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นายพิจิตต์ บรรณรงค์ 3.นายชนะชัย สุนทรศารทูล 4.นายบุญเลิศ บุบผากอง 5.นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ) ศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2012 1656
219 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ 806/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข 2.นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล 3.นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง 4.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์) ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2012 5104
220 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 603/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (นายสรศักดิ์ เลนะนันท์) พุธ, 17 ตุลาคม 2012 1978
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 11 จาก 13
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา