Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
201 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 272/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 898
202 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 214/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 857
203 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 213/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 703
204 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 218/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 1112
205 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 178/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 1081
206 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 165/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายชลิต ดำรงศักดิ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 758
207 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 172/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 769
208 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 136/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอัญชลี สงวนพงศ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 814
209 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 119/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 820
210 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 106/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ 2.นายสุชิน จงสมสุข) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 642
211 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 90/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 705
212 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 55/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 848
213 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 31/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 711
214 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 41/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 710
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 11 จาก 11
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา