Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
201 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 596/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายมนัส กำเนิดมณี) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 2879
202 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 580/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 1886
203 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 589/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) พฤหัสบดี, 27 กันยายน 2012 1483
204 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 552/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) ศุกร์, 14 กันยายน 2012 1823
205 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 417/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาณุพันธุ์ อาจสาลี) อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012 1822
206 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 305/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จันทร์, 28 พฤษภาคม 2012 1220
207 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 321/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวชิระ เอี่ยมละออ) จันทร์, 28 พฤษภาคม 2012 1355
208 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 272/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 907
209 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 214/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 866
210 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 213/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 714
211 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 218/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 1120
212 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 178/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 1093
213 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 165/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายชลิต ดำรงศักดิ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 767
214 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 172/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 782
215 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 136/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอัญชลี สงวนพงศ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 823
216 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 119/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 831
217 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 106/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ 2.นายสุชิน จงสมสุข) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 653
218 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 90/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 713
219 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 55/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 864
220 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 31/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 718
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 11 จาก 12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา