Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
221 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 643/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 6 ราย 1.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 2.นายอนันต์ ลิลา 3.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ 4.นายชาญพิทยา ฉิมพาลี 5.นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข 6.นางนารีณัฐ รุณภัย) ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012 4006
222 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 656/2555 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ ฉุยกลม) ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012 2396
223 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 611/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนัส กำเนิดมณี) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 3168
224 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 610/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 2509
225 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ 609/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 2.นายบรรยงค์ เหล่างาม 3.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 4.นาายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 2967
226 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 608/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง 2.นายปรีชา จานทอง 3.นายนิรันดร์ นาคทับทิม 4.นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ 5.นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา) อังคาร, 02 ตุลาคม 2012 3839
227 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 591/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์ 2.นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 3725
228 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 596/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายมนัส กำเนิดมณี) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 3727
229 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 580/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา) ศุกร์, 28 กันยายน 2012 1899
230 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 589/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) พฤหัสบดี, 27 กันยายน 2012 1553
231 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 552/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) ศุกร์, 14 กันยายน 2012 2238
232 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 417/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาณุพันธุ์ อาจสาลี) อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012 1874
233 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 305/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จันทร์, 28 พฤษภาคม 2012 1231
234 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 321/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวชิระ เอี่ยมละออ) จันทร์, 28 พฤษภาคม 2012 1445
235 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 272/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 921
236 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 214/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 883
237 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 213/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 740
238 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 218/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 1135
239 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 178/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 1110
240 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 165/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายชลิต ดำรงศักดิ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 797
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 12 จาก 13
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา