Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
221 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 589/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) พฤหัสบดี, 27 กันยายน 2012 1494
222 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 552/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) ศุกร์, 14 กันยายน 2012 1862
223 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 417/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาณุพันธุ์ อาจสาลี) อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012 1843
224 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 305/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จันทร์, 28 พฤษภาคม 2012 1226
225 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 321/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวชิระ เอี่ยมละออ) จันทร์, 28 พฤษภาคม 2012 1378
226 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 272/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 915
227 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 214/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 878
228 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 213/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 729
229 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 218/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 1132
230 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 178/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 1105
231 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 165/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายชลิต ดำรงศักดิ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 787
232 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 172/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 796
233 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 136/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอัญชลี สงวนพงศ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 842
234 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 119/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 849
235 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 106/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ 2.นายสุชิน จงสมสุข) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 665
236 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 90/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 731
237 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 55/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 904
238 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 31/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 730
239 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 41/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 730
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 12 จาก 12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา