คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
261 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 165/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายชลิต ดำรงศักดิ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
262 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 172/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
263 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 136/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอัญชลี สงวนพงศ์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
264 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 119/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
265 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 106/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ 2.นายสุชิน จงสมสุข) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
266 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 90/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
267 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 55/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
268 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 31/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
269 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 41/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร) ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2012 Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 14 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา