คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
41 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 50/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปรีชา พันธุ์วา) พุธ, 24 มกราคม 2018 Administrator
42 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 41/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (นายทองเปลว กองจันทร์) พุธ, 24 มกราคม 2018 Administrator
43 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 56/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) อังคาร, 23 มกราคม 2018 Administrator
44 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1289/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (นายสาธิต มณีผาย) พุธ, 03 มกราคม 2018 Administrator
45 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1195/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายชูชาติ รักจิตร 2.นายสุชาติ เจริญศรี 3.นายจารึก วัฒนาโกศัย 4.นายสุรชาติ มาลาศรี) จันทร์, 04 ธันวาคม 2017 Administrator
46 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1149/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ 2นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ 3นายอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ) พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 บุรินทร์
47 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1153/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์) พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 Administrator
48 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1152/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณา ศศิโรจน์) พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 Administrator
49 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 52/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017 Administrator
50 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1110/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ 2.นายประพิศ จันทร์มา) พุธ, 22 พฤศจิกายน 2017 pumin
51 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1081/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกษิเดช สุรจิรชาติ) พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017 pumin
52 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1063/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสำเริง แสงภู่วงค์) จันทร์, 13 พฤศจิกายน 2017 Administrator
53 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 975/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายจารึก วัฒนาโกศัย) จันทร์, 16 ตุลาคม 2017 บุรินทร์
54 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 974/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย) จันทร์, 16 ตุลาคม 2017 บุรินทร์
55 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 896/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายสมเกียรต์ ประจำวงษ์ รักษาราชการอธิบดีกรมชลประทาน อาทิตย์, 01 ตุลาคม 2017 บุรินทร์
56 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 852/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิชาญ สุขเกื้อ) ศุกร์, 15 กันยายน 2017 Administrator
57 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 851/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญชอบ หอมเกษร) พุธ, 13 กันยายน 2017 Administrator
58 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 831/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจารึก วัฒนาโกศัย) จันทร์, 11 กันยายน 2017 sukanya
59 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 830/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายการุณ แปลงรัตน์) จันทร์, 11 กันยายน 2017 sukanya
60 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 788/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจิรศักดิ์ หลำสาคร) จันทร์, 28 สิงหาคม 2017 Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา