คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
61 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 781/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา วรดิษฐ์) อังคาร, 22 สิงหาคม 2017 pumin
62 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 655/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธเนศ ดิษฐปัญญา) อังคาร, 11 กรกฏาคม 2017 pumin
63 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 656/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัช ธวัชศิริโรจน์) ศุกร์, 07 กรกฏาคม 2017 pumin
64 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 564/2560 เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากการเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พุธ, 21 มิถุนายน 2017 Administrator
65 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 546/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์) อังคาร, 13 มิถุนายน 2017 Administrator
66 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 527/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์) พฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2017 บุรินทร์
67 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 518/2560 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวชิระ เอี่ยมละออ 2. นายอโนทัย จันทร์พูล) พุธ, 07 มิถุนายน 2017 pumin
68 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 302/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวชิระ เอี่ยมละออ) พุธ, 22 มีนาคม 2017 pumin
69 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 300/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) ศุกร์, 17 มีนาคม 2017 Administrator
70 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 285/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพศาล พงศ์นรภัทร) อังคาร, 14 มีนาคม 2017 pumin
71 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 255/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (จำนวน 10 ราย) พุธ, 08 มีนาคม 2017 Administrator
72 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 214/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสนฑ์ จินดาสงวน) จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2017 Administrator
73 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 195/2560 เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากการเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จำนวน 22 ราย ) ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2017 pumin
74 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 150/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัชชัย สิงห์ทอง 2.นายสมพร อารยชาติสกุล) ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2017 บุรินทร์
75 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 132/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสว่าง จอมวุฒิ) ศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2017 Administrator
76 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 143/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์) พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2017 Administrator
77 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 128/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย สิงห์ทอง) พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2017 Administrator
78 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 106/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยชาญ สังข์แก้ว) ศุกร์, 27 มกราคม 2017 pumin
79 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 92/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์) พุธ, 25 มกราคม 2017 Administrator
80 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 57/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธนา สุวัฑฒน 2.นายประดับ กลัดเข็มเพชร) พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2017 Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา