คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
81 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 21/2560 เรื่อง (จำนวน 1 ราย นายกิตติพร ฉวีสุข) ศุกร์, 13 มกราคม 2017 pumin
82 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 36/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพรชัย แสงอังศุมาลี) ศุกร์, 13 มกราคม 2017 Administrator
83 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1124/2259 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายสุชาติ เจริญศรี) ศุกร์, 30 ธันวาคม 2016 บุรินทร์
84 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1123/2259 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม) ศุกร์, 30 ธันวาคม 2016 บุรินทร์
85 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1087/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายโสภณ ธรรมรักษา) ศุกร์, 30 ธันวาคม 2016 pumin
86 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1034/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร) พุธ, 21 ธันวาคม 2016 Administrator
87 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1025/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย (นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ) ศุกร์, 16 ธันวาคม 2016 บุรินทร์
88 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1017/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายพรชัย แสงอังศุมาลี) พฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2016 Administrator
89 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1005/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 6 ราย) ศุกร์, 09 ธันวาคม 2016 Administrator
90 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 988/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายจารึก วัฒนาโกศัย) พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2016 Administrator
91 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 969/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประหยัด กมลพัฒนะ) อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2016 Administrator
92 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 973/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมชาย พฤฒิพรกิจ) ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2016 pumin
93 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 944/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง) อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2016 Administrator
94 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 918/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวชวลี เฌอกิจ) อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2016 Administrator
95 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 906/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ รักจิตร) พุธ, 09 พฤศจิกายน 2016 Administrator
96 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 872/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธาดา สุขะปุณพันธุ์) จันทร์, 31 ตุลาคม 2016 pumin
97 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 864/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข) พฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2016 Administrator
98 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 856/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 8 ราย) อังคาร, 25 ตุลาคม 2016 Administrator
99 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 794/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016 Administrator
100 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 786/2559 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016 Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 14
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา