รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

รายชอตำแหนงไทย-ENG

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 14:14 น.)