แนวทางการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายบุคคล กรมชลประทาน

แนวทางการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายบุคคล กรมชลประทาน

แนวทางการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายบุคคล กรมชลประทาน

 

ดาวน์โหลด

แบบบรรยายลักษณะงาน อธิบายรายละเอียด ปรับแก้ 11 ก.ค. 59

ฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน - ปรับปรุง

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:53 น.)