หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กรกฎาคม 2556)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กรกฎาคม 2556)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กรกฎาคม 2556)

 

ดาวน์โหลด์ (ไฟล์ .pdf)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 12:19 น.)