เอกสารประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     K2 K3-1

     K2 K3-2

     K2 K3-3

     K2 K3-4

     K2 K3-5

     K2 K3-6

     K2 K3-7

     K2 K3-8

     K2 K3-9

   ดาวน์โหลดแบบรวมไฟล์  คลิกที่นี่ 

 

     O2-1

     O2-1-1

     O2-2

     O2-3

     O2-4

     O2-5

     O2-6

     O2-7

     O2-8

     O2-9

 ดาวน์โหลดแบบรวมไฟล์  คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:38 น.)