.


ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 
กำหนดการรับสมัคร......ตั้งแต่วันที่ 17-25 กันยายน 2551.........สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.......ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ โทร.0 2241 7555 [ เบอร์ภายใน 2411 ]

กองกฎหมายและที่ดิน
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักชลประทานที่ 1
สำนักชลประทานที่ 2
สำนักชลประทานที่ 3
สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 5
สำนักชลประทานที่ 6
สำนักชลประทานที่ 7
สำนักชลประทานที่ 8
สำนักชลประทานที่ 9
สำนักชลประทานที่ 10
สำนักชลประทานที่ 11
สำนักชลประทานที่ 12
สำนักชลประทานที่ 13
สำนักชลประทานที่ 14
สำนักชลประทานที่ 15
สำนักชลประทานที่ 16
สำนักชลประทานที่ 17
   


..