ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  โทรศัพท์ 02 241-0020 ถึง 9 ต่อ 2298, 2632 หรือที่ E-mail welfare_555@hotmail.com  
 
>> <<
 
 คณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
 ขั้นตอนการดำเนินการชี้แจงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 ดาวน์โหลดแบนเนอร์