You are here: Home

ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ผู้แทนชมรม มร.ชป.มอบเสื้อชมรม มร.ชป.ให้ที่ปรึกษาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

315235

  - ท่านที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ที่ หรือส่งเอกสารมาที่ 

ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ สำนักบริหารทรัพยากบุคคล

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 0-2669-5030 แฟกซ์ 0-2667-0978 

facebook-icon-preview-1

เอกสารแจ้งเวียนบุคคลที่สนใจสมัครสมาชิก มรว.ชป.

ดาวน์โหลดใบสมัคร...

- เสื้อ และ แก้ว มร.ชป. มีจำหน่ายแล้วที่ กลุ่มสวัสดิการและคุณภาพชีวิต ชั้น 4 อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน สามเสน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

กิจกรรมชมรม

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. ชมรม มร.ชป. จัดงานเลี้ยง เกษียณที่ปรึกษาชมรมท่าน เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และสมาชิก คุณธนินี อดุลกิตติพร  คุณลัดดา วรการพินิจ ที่ครัวคุณย่า คลิกดูภาพ

13102561

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 สมาชิกชมรม มร.ชป. ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ประธานชมรม มร.ชป.ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน คลิกดูภาพ

01

 

 

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ประธานชมรมพร้อมด้วยสมาชิก มร.ชป. นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน คลิกดูภาพ

9999

 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนา ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ มร.ชป.เลี้ยงนายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร จะเกษียณอายุวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และนางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา อดีตประธานชมรม มร.ชป. ลาออกจากราชการ ที่ภัตตาคาร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 คลิกดูภาพ

28082559

 

การประชุมคณะกรรมการชมรม มร.ชป. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ.ห้องประชุม๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน เรื่อง การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 คลิกดูภาพ

 page

 กิจกรรมงานวันลอยกระทงใต้เงาจันทร์ เหนือสายธารเจ้าพระยา'58 (Loykrathong Day) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน โดยมีกิจกรรมประกวดนางงามนพมาศ

 

 2015-12-09 114417  2015-12-09 114617  2015-12-09 114551
นางนพมาศ
นางสาวอภิญญา พิพัฒนวัฒนากุล
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
รองอันดับ 1
นางสุพัตรา วิสุวงษ์
กองการเงินและบัญชี
รองอันดับ 2
นางสาวกมลชนก อาบวารี
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 รูปกิจกรรมงานทั้งหมด (คลิก)

   

     -  ประชุมคณะกรรมการ มร.ชป.ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น  11 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน เวลา 10.00 - 12.00 น. ดูรูปทั้งหมด

001

 

     - คณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎกมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน เรื่อง การจัดงานลอยกระทงประจำปี 2558  โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ เป็นประธานกรรรม ดูรูปทั้งหมด
001

 

     - วันที่ 17 กันยายน 2558  คณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎกมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน เรื่อง การจัดงานลอยกระทงประจำปี 2558  โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ เป็นประธานกรรรม ดูรูปทั้งหมด  

865566

 

 

- วันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงประชุมพิจารณา การจัดงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2558 เวลา 11.๐๐  ถึง 12.30 น.ณ ห้อง ประชุม สบค. อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ดูรูปทั้งหมด

000

 

- วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 การแข่งขันโยนโบว์ลิ่งการกุศลชมรม มร.ชป. ตั่งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. จำนวน 24 เลน ดูรูปทั้งหมด

page07022558 bo

- วันที่ 26 มกราคม 2558 คณะกรรมการ มร.ชป.และสมาชิก เข้ารับโอวาทและขอพรปีใหม่ 2558 จาก ท่าน อธช. ในฐานะประธานที่ปรึกษา ณ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ดูรูปทั้งหมด

00001111
00002222

 

- คณะกรรมการชมรม มร.ชป. มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณวิชัย ไตรสุรัตน์ ประธาน ชมรม มร.ชป. คุณนวพร โรจน์เจริญวัฒนา ทีปรึกษา คุณอรุณี ธนบัตร และ คุณวรรณา ศศิโรจน์ กรรมการฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย
001 08122557
002 08122557
003 08122557

 

 - มร.ชป. ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ปี 2555 อ่านต่อทั้งหมด...

DSC 0815  DSC 1090

 DSC 0967  DSC 0699

       

Copyright © ชมรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรมชลประทาน 2018

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.