You are here: Home

ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ท่านที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ที่ หรือส่งเอกสารมาที่ 

ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ สำนักบริหารทรัพยากบุคคล

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 0-2669-5030 แฟกซ์ 0-2667-0978 

facebook-icon-preview-1

เอกสารแจ้งเวียนบุคคลที่สนใจสมัครสมาชิก มรว.ชป.

ดาวน์โหลดใบสมัคร...

- เสื้อ และ แก้ว มร.ชป. มีจำหน่ายแล้วที่ กลุ่มสวัสดิการและคุณภาพชีวิต ชั้น 4 อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน สามเสน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

Copyright © ชมรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรมชลประทาน 2020

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.