.
 
.
 
.
.
 
.
 
.
.
 
.
 
.
.
 
.
 
.
.
 
.
 
.
.
 
.
   


ฝ่ายสวัสดิการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

0 2241 5051 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2298 , 2632 , 2412)
ดูแลและพัฒนาโดย..นายมงคล อึ่งป่อง (สายใน 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels