ขนาดเสื้อแจ็คเก็ต
ขนาดเสื้อยืดโปโล
ราคาเสื้อแจ็คเก็ต และเสื้อยืดโปโล
สีเสื้อที่เคยทำผ่านมาแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสวัสดิการ  โทร. 0 22415051 ภายใน 2298 และ 2632
เสื้อแจ็คเก็ตชายและหญิงมีครบทุกขนาด
สีขาวปกสีบานเย็น

มีบางขนาดของชาย

สีเทาขลิบเขียวใส

มีทุกขนาดทั้งชายและหญิง

สีเทาขลิบดำ
มีบางขนาดของหญิง
สีเทาขลิบส้ม
มีบางขนาดของหญิง
สีโอรส
มีบางขนาดของชาย (สินค้าเหลือจำนวนจำกัด)
สีเขียวน้ำทะเล

กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำ

เริ่มจำหน่ายประมาณวันที่ 20 มิ.ย.55

สีเลือดหมู

กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำ

เริ่มจำหน่ายประมาณวันที่ 22 มิ.ย.55

 

 


ฝ่ายสวัสดิการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

0 2241 5051 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2298 , 2632 , 2412)
ดูแลและพัฒนาโดย..นายมงคล อึ่งป่อง (สายใน 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels