สวัสดิการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 
การอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน
   การอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน มิถุนายน 2554
   การอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน พฤษภาคม 2554
   การอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน เมษายน 2554
   การอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน มีนาคม 2554
   การอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2554
   การอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน มกราคม 2554
กิจกรรมปล่อยปลา
โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคล้ำยุคบริหารกายและจิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิต"