สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ

โครงการเดคูพาจ (Decoupage)
โครงการน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร
โครงการซูชิเพื่อสุขภาพ
โครงการเ้พ้นต์เสื้อสร้างเงินสร้างอาชีพ
โครงการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น