เอกสารโครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 มีนาคม 2561

ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.

      
รายการ
เอกสาร อ. วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรณยาย ณ สำนักงาน ก.พ.วันที่ 22 มกราคม 2561