วิสัยทัศน์ : "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีคุณภาพ"
      Menu
      RID E-Service
      Web links
 
http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/download/default.asp" showcontrols=1 showdisplay=0 showstatusbar=1 >
 
 
    รายการที่ Update ล่าสุด
  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (อ.รัชวรรณ) (28 ธ.ค. 2559)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (7 ธ.ค. 2559)
 
ลิขสิทธิ์ © 2011
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน สามเสน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 02-2411399 โทรสาร 02-6695017 ภายใน 2605

จำนวนการเข้าเยี่ยมชม 00870 ครั้ง
Log in