วิสัยทัศน์ : "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีคุณภาพ"
   เข้าสู่ระบบ
 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลิขสิทธิ์ © 2011
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน สามเสน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 02-2411399 โทรสาร 02-6695017 ภายใน 2605

จำนวนการเข้าเยี่ยมชม 01923 ครั้ง