การอนุมัติโครงการปี 2559

หมวด: งบ กปร.
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559 04:09
ฮิต: 704

กปร.อนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 จำนวน 16 โครงการ

กปร.อนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 28 โครงการ

กปร.อนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ธันวาคม 2558 จำนวน 17 โครงการ

กปร.อนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 จำนวน 31 โครงการ

กปร.อนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 จำนวน 7 โครงการ