MOU ปิดทองหลังพระ

ข้อมูล อพ.สธ.

ประกาศ กปพ.

งบประมาณปกติ

พระราชดำริ/ฎีกา

งานติดตามและขยายผล

กปพ. ยินดีต้อนรับ

93886
TodayToday50
YesterdayYesterday44
This_WeekThis_Week94
This_MonthThis_Month436
All_DaysAll_Days93886

Login Form

เอกสารประกอบการบรรยาย "การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน"

เอกสารประกอบการบรรยาย "การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน"

โดย นายสัณฐิต พีรานนท์

ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน

ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกองแผนงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

 ดาวน์โหลด

 

neonwebdesigns.com - neonwebdesigns Resources and Information.

This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/

neonwebdesigns.com