หน้าแรก

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 02:23
ฮิต: 2047

 
20171108233 02

 

download1ที่ ข๓๗/๗/๒๕๖๐

                         คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน