หน้าแรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์ พาเบิล

                14470483 1080642818693782 32431291012545945 n 14502921 1080642822027115 7357089112299788393 n

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์ พาเบิล บ้านเหมืองทอง ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย การนี้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และนายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญฯ (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.