หน้าแรก

บริการประชาชน ที่เดินทางมาถวายความอาลัย

1477097653094

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน

ออกบูธให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายอาลัย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" ณ บริเวณท้องสนามหลวง