กปร. อนุมัติ ปี 63

หมวด: กปร. อนุมัติ ปี 63
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2559 07:29
เขียนโดย boriwat
ฮิต: 2309

download1

เอกสาร การอนุมัตืงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

26 พฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 1) จำนวน 15 โครงการ

download1

เอกสาร การอนุมัตืงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11 กุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 โครงการ