ประชุมเตรียมรับเสด็จเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมประชุมกับสำนักงาน กปร. และสำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อสรุปข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อประกอบภารกิจรับเสด็จฯ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี

ผู้บริหาร

Sunthit1.jpg
 Neonwebdesigns.com