ประชุมเตรียมรับเสด็จเพชรบุรี

หมวด: พระราชดำริ
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2559 10:21
ฮิต: 234

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมประชุมกับสำนักงาน กปร. และสำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อสรุปข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อประกอบภารกิจรับเสด็จฯ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี