พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน (บ้านปาเกอะญอ)

หมวด: พระราชดำริ
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2559 15:40
ฮิต: 177

พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

                             

 

(ขอบคุณภาพจาก สำนักงาน กปร.)

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ณ ที่นั้น หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ


ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียน และราษฎรบ้านปาเกอะญอ โดยการจัดทำฝายกึ่งถาวรในลำห้วยสัตว์เล็กพร้อมระบบส่งน้ำและ ถังเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน