รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร. ตชด.บ้านนานกปีด

หมวด: พระราชดำริ
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 03 ตุลาคม 2559 16:21
เขียนโดย boriwat
ฮิต: 704

905-25591003-01905-25591003-02905-25591003-03

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมและก่อสร้าง) และนายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร. ตชด.บ้านนานกปีด บ้านนานกปีด ต. ห้วยบ่อซืน อ. ปากชม จ. เลย