สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู

หมวด: พระราชดำริ
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 02:31
เขียนโดย boriwat
ฮิต: 402

               905-25591003-301905-25591003-302

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้ารับเสด็จฯ

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.