ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 1

จ.เชียงใหม่

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
แม่ทะลบหลวง
เชียงใหม่
2548
N 2079900
E 516700
9
-
-
เล่มที่ 45/1
2
แม่ตีบ
ลำพูน
2548
N 2055700
E 514000
6
-
-
เล่มที่ 46/1
3
โยงราคาระดับ-พิกัด งานอุทกฯภาคเหนือ

เชียงใหม่

2548
N 2138300
E 520700
N 2149300
E 503600
N 2022000
E 462900
N 2096500
E 525300
N 2091200
E 525100
19
-
-
เล่มที่ 47/1

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
แม่แตง
เชียงใหม่
2547
N 2080200
E 496400
14
-
9
เล่มที่ 40/1
2
เหมืองดัง
ลำพูน
2547
N 2019500
E 482100
6
-
-
เล่มที่ 41/1
3
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่
2547
N 2066800
E 508600
-
14
19
เล่มที่ 42/1
4
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
ลำพูน
2547
N 2037900
E 509300
-
10
6
เล่มที่ 43/1
5
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
แม่ฮ่องสอน
2547
N 2147400
E 396000
-
10
3
เล่มที่ 44/1

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
แม่โก๋น
เชียงใหม่
2546
N 2144400
E 523000
8
-
4
เล่มที่ 35/1
2
แม่แฝก (คันคูน้ำ)
ลำพูน
2546
N 2084900
E 505900
12
-
6
เล่มที่ 36/1
3
แม่ปิงเก่า (คันคูน้ำ)
เชียงใหม่
2546
N 2060600
E 500400
-
16
25
เล่มที่ 37/1
4
หนองสลีก (คันคูน้ำ)
ลำพูน
2546
N 2043300
E 483000
8
-
-
เล่มที่ 38/1
5
โยงราคาระดับชั้นที่ 2 เข้าสถานีอุทกวิทยา
เชียงใหม่ ,ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
2546
N 1966200
E 433800
N 2011800
E 484100
N 2150700
E 396800
-
-
52
เล่มที่ 39/1

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ฝายแม่แจ่ม (งานคันคูน้ำ)
เชียงใหม่
2545
N 2009800
E 461200
8
-
6
เล่มที่ 26/1
2
อ่างฯห้วยแม่มอน
เชียงใหม่
2545
N 2037600
E 465400
6
10
2
เล่มที่ 27/1
3
ฝายเหมืองใหม่ (งานคันคูน้ำ)
เชียงใหม่
2545
N 2040800
E 466000
10
6
2
เล่มที่ 28/1
4
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง
ลำพูน
2545
N 2079600
E 519600
12
-
19
เล่มที่ 29/1
5
ผันน้ำแม่วางสู่อ่างฯห้วยมะนาว
เชียงใหม่
2545
N 2061300
E 468500
-
6
3
เล่มที่ 30/1
6
กิ่วมิ่น (งานคันคูน้ำ)
ลำพูน
2545
N 2041000
E 491300
8
-
3
เล่มที่ 31/1
7
อ่างฯแม่ลาย
เชียงใหม่
2545
N 2085000
E 529900
2
-
4
เล่มที่ 32/1
8
แม่แฝก (งานคันคูน้ำ)
เชียงใหม่
2545
N 2092700
E 499200
22
-
9
เล่มที่ 33/1
9
หนองควายตก
เชียงใหม่
2545
N 2180300
E 510700
14
-
5
เล่มที่ 34/1

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
แม่ลาว (คันคูน้ำ)
เชียงใหม่
2544
N 2210700
E 528600
8
-
5
เล่มที่ 21/1
2
ดอยครั่ง (คันคูน้ำ)
ลำพูน
2544
N 2037600
E 496200
10
-
6
เล่มที่ 22/1
3
ห้วยตั้ง (คันคูน้ำ)
ลำพูน
2544
N 2022000
E 480700
6
-
7
เล่มที่ 23/1
4
แม่วาง (คันคูน้ำ)
เชียงใหม่
2544
N 2054100
E 482500
12
-
11
เล่มที่ 24/1
5
อ่างฯแม่ตายละ
เชียงใหม่
2544
N 2112600
E 519100
10
-
10
เล่มที่ 25/1

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ฝายแม่ตื่น
เชียงใหม่
2543
N 2048700
E 474700
-
-
5
เล่มที่ 12/1
2
อ่างฯโป่งจ้อ
เชียงใหม่
2543
N 2045500
E 479000
8
-
4
เล่มที่ 13/1
3
อ่างฯแม่ออน
เชียงใหม่
2543
N 2076700
E 527400
10
-
8
เล่มที่ 14/1
4
อ่างฯห้วยมะนาว
เชียงใหม่
2543
N 2056500
E 479300
6
-
7
เล่มที่ 15/1
5
อ่างฯห้วยแม่ข้อน
เชียงใหม่
2543
N 2150300
E 496700
12
-
4
เล่มที่ 16/1
6
อ่างฯแม่นาวาง
เชียงใหม่
2543
N 2202700
E 526200
16
-
-
เล่มที่ 17/1
7
อ่างฯห้วยแม่ป่าไผ่
เชียงใหม่
2543
N 1997400
E 446800
12
-
-
เล่มที่ 18/1

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯแม่สาน
ลำพูน
2541
N 2051000
E 505000
16
-
-
เล่มที่ 10/1

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการชลประทานในเขต สชป.1 (เพิ่มเติม)
เชียงใหม่
2540
N 2070400
E    492600
10
2
-
เล่มที่ ุ6/1

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ