ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 10

จ.ลพบุรี

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
อ่างฯห้วยบง
 
ห้วยนา
 
คลองบ้านหวาย
 
คลองซับมะนาว
 
โยงค่าพิกัด-ระดับชั้น 2 ของศูนย์อุทกวิทยาและ
บริหารน้ำภาคเหนือตอนล่างเพิ่มเติม
 
 
 
 
ช่องแค
 
จัดรูปที่ดิน
 
เพชรบูรณ์
 
เพชรบูรณ์
 
เพชรบูรณ์
 
เพชรบูรณ์
 
เพชรบูรณ์
 
 
 
 
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
2548
 
 
 
 
 
 
 
2548
 
 
 
 
 
2548
 
2548
 
N 1734300
E 737400
N 1800000
E 721000
N 1710400
E 744100
N 1778900
E 711800
N 1881200
E 750900
N 1865600
E 737100
N 1768700
E 728700
N 1648700
E 667800
N 1657000
E 662300
6
 
8
 
4
 
4
 
-
 
 
 
 
 
-
 
8
 
-
 
-
 
-
 
-
 
30
 
 
 
 
 
6
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
51
 
 
 
 
 
5
 
-
 
เล่มที่ 35/10
เล่มที่ 36/10
เล่มที่ 37/10
เล่มที่ 38/10

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน
 
ชลประทานเพชรบูรณ์
 
ตรวจสอบความจุของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
ป่าสักชลสิทธิ์
 
แม่น้ำป่าสัก (เพิ่มเติม)
 
พระนครศรีอยุธยา
 
เพชรบูรณ์
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
N 1574500
E 646000
N 1751300
E 720500
N 1670000
E 723600
N 1617400
E 698000
N 1614700
E 715000
-
 
-
 
30
 
4
 
10
 
-
 
6
 
-
 
-
 
-
 
84
 
4
 
25
 
3
 
-
 
เล่มที่ 30/10
เล่มที่ 31/10
เล่มที่ 32/10
เล่มที่ 33/10
เล่มที่ 34/10
 

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
เขื่อนป่าสัก
 
ฝายยางบ้านท่า
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
 
ศึกษาปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
แม่น้ำป่าสัก
 
 
ลพบุรี
 
เพชรบูรณ์
 
พระนครศรีอยุธยา
 
นนทบุรีนครปฐม
 
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
 
 
2546
 
2546
 
2546
 
2546
 
2546
 
 
 
N 1609700
E 705400
N 1699700
E 735400
N 1592800
E 654700
N 1557300
E 640900
N 1624500
E 721300
N 1592900
E 675100
14
 
6
 
4
 
14
 
36
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
 
11
 
7
 
11
 
73
 
38
 
 
 
เล่มที่ 24/10
เล่มที่ 26/10
เล่มที่ 27/10
เล่มที่ 28/10
เล่มที่ 29/10

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
เริงราง (คันคูน้ำ)
 
อ่างฯวังมโนราห์
 
จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร
 
อ่างฯห้วยน้ำจาง
 
อ่างฯคลองท่าพล
 
สระบุรี
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
เพชรบูรณ์
 
เพชรบูรณ์
 
2545
 
2545
 
2545
 
2545
 
2545
 
N 1611900
E 679100
N 1684900
E 710600
N 1671100
E 679500
N 1810700
E 725900
N 1835600
E 725700
54
 
2
 
-
 
8
 
18
 
-
 
-
 
10
 
-
 
-
 
61
 
4
 
11
 
8
 
8
 
เล่มที่ 19/10
เล่มที่ 20/10
เล่มที่ 21/10
เล่มที่ 22/10
เล่มที่ 25/10

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
จัดรูปที่ดิน อ.บ้านหม้อ
 
โคกกระเทียม (คันคูน้ำ)
 
สระบุรี
 
ลพบุรี
 
2544
 
2544
 
N 1619100
E 686000
N 1627000
E 667500
4
 
20
 
-
 
-
 
-
 
13
 
เล่มที่ 17/10
เล่มที่ 18/10

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
 
2
 
3
 
โครงการลำพญไม้
 
โครงการอ่างฯ ห้วยใหญ่ (วังแขม)
 
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
2543
 
2543
 
2543
 
N.1678700
E.738600
N.1687100
E.699800
N.1672900
E.724300
12
 
12
 
16
 
-
 
-
 
-
 
13
 
8
 
22
 
เล่มที่ 14/10
เล่มที่ 16/10
เล่มที่ 23/10

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
โครงการอ่างฯห้วยหินเหล็กไฟ
โครงการห้วยขอนแก่น
โครงการป่าสัก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
2542
2542
2542
N 1794200
E 699600
N 1855500
E 744200
N 1641700
E 726100
8
-
40
-
12
2
-
-
-
เล่มที่ 11/10
เล่มที่ 12/10
เล่มที่ 13/10

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
โครงการอ่างฯลำพญากลาง
โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ
โครงการศูนย์ศิลปาชีพ
ลพบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
2541
2541
2541
2541
N 1670700
E 758100
N 17056200
E 680600
N 1614600
E 689200
N 1571900
E 668000
6
4
20
8
-
-
-
-
5
3
-
-
เล่มที่ 7/10
เล่มที่ 8/10
เล่มที่ 9/10

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โครงการระบายน้ำทุ่งเจ้าพระยา
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
2540
2540
N 1588500
E 667900
N 1606800
E 708500
-
6
4
28
-
-
เล่มที่ 5/10
เล่มที่ 6/10

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ