ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 11

จ.นนทบุรี

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของ
คลองเปรมประชากร
ปทุมธานี
 
2548
 
N 1559000
E 675100
16
-
-
เล่มที่ 15/11

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
ชลประทานสมุทรสาคร
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน
 
สมุทรสาคร
 
สมุทรสาคร
 
นนทบุรี
 
ปทุมธานี
 
สุพรรณบุรี
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
N 1503700
E 633200
N 1496700
E 642400
N 1554200
E 644100
N 1564100
E 697200
N 1567700
E 634700
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
80
 
24
 
4
 
16
 
12
 
120
 
38
 
-
 
-
 
-
 
เล่มที่ 9/11
เล่มที่ 10/11
เล่มที่ 11/11
เล่มที่ 12/11
เล่มที่ 13/11

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
พระตำหนักทวีวัฒนา
 
วัดระดับแม่น้ำเจ้าพระยา (อุทกวิทยา-สามเสน)
 
กรุงเทพฯ
 
กรุงเทพฯ
 
2546
 
2546
 
N 1523300
E 645200
N 1524600
E 663600
-
 
2
 
2
 
-
 
-
 
-
 
เล่มที่ 7/11
เล่มที่ 14/11
 

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
หาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและประมาณน้ำ ปากแม่น้ำ
เจ้าพระยา (ตามแนวพระราชดำริ)
 
 
 
 
ปตร.คลองสวน
 
ศึกษาปรับปรุงการระบายน้ำบริเวณคลองบางกระดี่
เจริญราษฎร์
กทม.,ปทุมธานี,
สมุทรปราการ
 
 
 
 
สมุทรปราการ
 
สมุทรปราการ
 
2545
 
 
 
 
 
2545
 
2545
 
N 1515000
E 671700
N 1550200
E 666700
N 1511100
E 665600
N 1500400
E 659400
N 1494300
E 694000
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
2
 
-
 
188
 
-
 
-
 
-
 
20
 
เล่มที่ 4/11
เล่มที่ 5/11
เล่มที่ 6/11

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
หาความสัมพันธ์ของระดับน้ำ และปริมาณปากน้ำ
เจ้าพระยา (ตามแนวพระราชดำริ) กทม.
พระนครศรีอยุธยา
 
2544
 
N 1584500
E 669900
-
 
ฝั่งขวา
ฝั่งซ้าย
66
54
เล่มที่ 3/11

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
โครงการคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา
โครงการเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการชลประทาน
ก.ท.ม.
นนทบุรี
2541
2541
N 1521800
E 673000
N 1536900
E 663000
4
8
-
-
-
-

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการชลประทานนนทบุรี
นนทบุรี
2540
N 1535100
E 662900
-
4
-
เล่มที่ 1/11

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ