ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 12

จ.ชัยนาท

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
ส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
 
ตรวจสอบค่าระดับหมุดหลักฐานในเขต สชป.12
 
สุพรรณบุรี
 
สุพรรณบุรี
 
อ่างทอง
 
ชัยนาท
 
2548
 
2548
 
2548
 
2548
 
N 1640800
E 587500
N 1594300
E 613000
N 1611100
E 651800
N 1685000
E 618600
-
 
30
 
49
 
-
 
42
 
-
 
-
 
-
 
41
 
-
 
-
 
12
 
เล่มที่ 33/12
เล่มที่ 34/12
เล่มที่ 35/12
เล่มที่ 36/12

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
 
อ่างฯทับเสลา
 
ชลประทานอ่างทองฯ
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์
 
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาค
ตะวันตก
จัดรูปที่ดินสิงห์บุรี
 
อ่างฯห้วยยาง
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร
 
ชัยนาท
 
ชัยนาท
 
อุทัยธานี
 
อ่างทอง
 
สุพรรณบุรี
 
สุพรรณบุรี
 
สิงห์บุรี
 
สุพรรณบุรี
 
สิงห์บุรี
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
2547
 
N 1675900
E 616400
N 1658900
E 630000
N 1702200
E 58500
N 1655300
E 625700
N 1608700
E 612000
N 1566000
E 622100
N 1655300
E 648200
N 1631300
E 541700
N 1621200
E 638300
21
 
43
 
16
 
23
 
18
 
4
 
-
 
5
 
5
 
1
 
1
 
-
 
1
 
-
 
-
 
-
 
1
 
1
 
11
 
40
 
19
 
16
 
13
 
-
 
5
 
14
 
2
 
เล่มที่ 24/12
เล่มที่ 25/12
เล่มที่ 26/12
เล่มที่ 27/12
เล่มที่ 28/12
เล่มที่ 29/12
เล่มที่ 30/12
เล่มที่ 31/12
เล่มที่ 32/12

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
4
5
6
ส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
 
ผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำท่าจีนเพื่อ
บรรเทาอุทกภัย
 
 
 
 
ส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (แม่น้ำน้อย)
 
 
 
 
 
แนวทางผันน้ำตามพระราชดำริ
 
 
 
 
 
แนวทางผันน้ำตามพระราชดำริ (โยงราคาขึ้นอาคาร  ปตร.)
 
 
 
 
 
สิงห์บุรี
 
สุพรรณบุรี
 
ชัยนาทสุพรรณบุรี
นครปฐม
 
 
 
 
ชัยนาท
 
 
 
 
 
ชัยนาท
 
 
 
 
 
ชัยนาท
 
 
 
 
 
2546
 
2546
 
2546
 
 
 
 
 
2546
 
 
 
 
 
2546
 
 
 
 
 
2546
 
 
 
 
 
N 1640400
E 651600
N 1648000
E 566100
N 1680900
E 615600
N 1606600
E 621300
N 1569300
E 622600
N 1670500
E 624400
N 1627700
E 651600
N 1574000
E 660300
N 1695000
E 618800
N 1640500
E 674500
N 1606800
E 688300
N 1694500
E 619500
N 1622000
E 687600
N 1506600
E 701200
-
 
-
 
16
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
64
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
6
 
6
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
2
 
3
 
52
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
175
 
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
เล่มที่ 18/12
เล่มที่ 19/12
เล่มที่ 20/12
เล่มที่ 21/12
เล่มที่ 22/12
เล่มที่ 23/12
 

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
อ่างฯห้วยหนองโรง
 
ฝายตะคร้อ (งานคันคูน้ำ)
 
ฝายหลักเมตร (งานคันคูน้ำ)
 
ชัยนาท
 
อุทัยธานี
 
 
 
2545
 
2545
 
 
 
N 1653600
E 592700
N 1701400
E 578700
N 1709400
E 570600
-
 
32
 
-
 
10
 
-
 
-
 
12
 
14
 
-
 
เล่มที่ 16/12
เล่มที่ 17/12

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
3
ซ่อมเขตชลประทานในเขต สชป.7
 
สามชุก (คันคูน้ำ)
 
จัดรูปที่ดิน อ.สองพี่น้อง
 
ชัยนาท
 
สุพรรณบุรี
 
สุพรรณบุรี
 
2544
 
2544
 
2544
 
N 1697000
E 554400
N 1595200
E 607200
N 1573100
E 594500
-
 
14
 
6
 
30
 
-
 
-
 
-
 
6
 
2
 
เล่มที่ 13/12
(ไม่มีระดับ)
เล่มที่ 14/12
 
เล่มที่ 15/12
 

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการปักเขตและซ่อมแซม
ชลประทานในเขต สชป.7
ชัยนาท
 
2543
 
N.1621600
E.652000
20
 
18
 
-
 
เล่มที่ 12/12

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการชลประทานในเขต สชป.7
โครงการทับเสลา
โครงการดอนเจดีย์
โครงการยางมณี
ชัยนาท
อุทัยธานี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
2542
N 1703100
E 577100
N 1629100
E 611200
N 1614700
E 634300
-
18
2
เล่มที่ 11/12

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
2
โครงการซ่อมเขตและปักหลักเขตในเขต สช.7
โครงการบรมธาตุ
โครงการท่าโบสต์
โครงการบางบาล
โครงการวังร่มเกล้า
ชัยนาท
ชัยนาท
อยุธยา
อุทัยธานี
2541
2541
2541
2541
N 1672200
E 632900
N 1657000
E 619900
N 1588600
E 665200
N 1711500
E 607000
-
-
-
12
2
10
6
2
1
6
-
-
เล่มที่ 8/12
เล่มที่ 9/12

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก
โครงการ ชป.ในเขต สชป.7
สุพรรณบุรี
2540
N 1622600
E 618800
-
20
4
เล่มที่ 7/12

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ