ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 3

จ.พิษณุโลก

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำอ่างฯแควน้อย
พิษณุโลก
2548
N 1862600
E 644300
-
20
-
เล่มที่ 28/3
2
ซ่อมเขตคลองบางแก้ว
พิษณุโลก
2548
N 1860200
E 620800
-
6
-
เล่มที่ 29/3
3
หาดทับยา 1,2  , วังยาง 1
อุตรดิตถ์
2548
N 1953800
E 624200
N 1915500
E 611900
14
-
-
เล่มที่ 30/3
4 โยงราคาระดับ-พิกัดงานอุทกภาคเหนือตอนล่าง ( เพิ่มเติม )
พิษณุโลก
2548
N 1883900
E 645900
32
-
-
เล่มที่ 31/3

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าหาดเสลาตก,ท่าโก,แหลมยาง2,เนินกร่าง
นครสวรรค์
2547
N 1766300
E 642800
-
10
17
เล่มที่ 23/3
2
จัดทำแผนแม่บทบึงบรเพ็ด
นครสวรรค์
2547
N 1774200
E 696700
16
-
13
เล่มที่ 24/3
3
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ.น้ำโจนเหนือ,บ.หัวดง1,บ.ปากคลอง,บ.หัวดง2
พิจิตร
2547
N 1808100
E 649900
-
8
14
เล่มที่ 25/3
4
อ่างฯห้วยออมสิงห์
 
อ่างฯห้วยหินลับ
 
พิษณุโลก
2547
N 1894100
E 713400
N 1889500
E 707000
-
4
8
เล่มที่26/3
5
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ.น้อย,บ.นาเมือง,บ.ย่านยาว1,บ.ป่าซ่าน
พิษณุโลก
2547
N 1906500
E 672800
N 1911100
E 693200
N 1891000
E 620600
N 1892300
E 690100
-
8
6
เล่มที่27/3

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯคลองวังชมพู
พิษณุโลก
2546
N 1842800
E 671400
-
36
54
เล่มที่ 16/3
2
อ่างฯลำน้ำคาน,และอ่างฯลำน้ำคานขวาง
พิษณุโลก
2546
N 1872300
E 702000
6
-
5
เล่มที่ 17/3
3
เขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พิษณุโลก
2546
N 1900700
E 651400
-
22
43
เล่มที่ 18/3
4
 
 
 
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พิษณุโลก
2546
N 1692700
E 618600
N 1883100
E 627600
N 1866000
E 612100
N 1869400
E 633600
-
40
63
เล่มที่ 19/3
5
ซ่อมแซมชลประทานพลายชุมพล
พิจิตร
2546
N 1816600
E 631100
-
4
-
เล่มที่ 21/3
6
จัดรูปที่ดิน อ.ตาคลี
นครสวรรค์
2546
N 1676700
E 648800
-
3
-
เล่มที่ 22/3

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ชลประทานในเขตสชป.3 (โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษาดงเศรษฐี)
พิจิตร
2545
N 1804600
E 648700
-
16
-
เล่มที่ 8/3
2
ฝายบ้านโคกผักหวาน
พิษณุโลก
2545
N 1911300
E 673200
10
-
17
เล่มที่ 9/3
3
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
พิษณุโลก
2545
N 1883100
E 636700
-
16
-
เล่มที่ 10/3
4
ชลประทานพิษณุโลก
พิษณุโลก
2545
N 1838200
E 658700
-
4
-
เล่มที่ 11/3
5
ส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
พิจิตร
2545
N 1818900
E 641200
-
4
-
เล่มที่ 12/3

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ประตูกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยออมสิงห์
พิษณุโลก
2544
N 1895900
E 701500
12
2
3
เล่มที่ 7/3

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯห้วยโข่งช้าง
พิษณุโลก
2543
N 1877700
E 689600
6
-
6
เล่มที่ 5/3
2
อ่างฯห้วยพังงา (ศาลาอ้ายคง)
อุตรดิตถ์
2543
N 1961200
E 681900
2
6
-
เล่มที่ 6/3

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการแควน้อย (เพิ่มเติม)
พิษณุโลก
2540
N 1877200
E 636000
16
-
-
เล่มที่ 4/3
2
โครงการแม่วงค์
นครสวรรค์
2540
N 1746100
E 571400
21
2
-
เล่มที่ 14/3

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ