ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 4

จ.กำแพงเพชร

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ออกแบบระบบส่งน้ำในเขต จ.สุโขทัย
สุโขทัย
2548
N 1894800
E 542500
22
-
-
เล่มที่ 53/4
2
ฝายแม่จะเรา
ตาก
2548
N 1865500
E 455300
10
-
-
เล่มที่ 54/4
3
หน่วยสูบน้ำที่ 3
แม่สองสาย LME
ตาก
แพร่
2548
N 1892100
E 505800
10
-
5
เล่มที่ 55/4
4 หน่วยสูบน้ำที่ 9
ตาก
2548
N 1904200
E 507900
8
-
-
เล่มที่ 56/4
5 แม่ท่าแพ ( ระยะที่ 1 )
สุโขทัย
2548
N 1926700
E 575400
12
-
-
เล่มที่ 57/4
6 โยงค่าระดับ-พิกัดงานอุทกวิทยาภาคเหนือตอนล่าง
ตาก
2548
N 1854400
E 465300
N 1919800
E 512400
N 1901900
E510700
-
18
16
เล่มที่ 58/4
7 โยงค่าระดับ-พิกัดงานอุทกวิทยาภาคเหนือตอนล่าง
กำแพงเพชร
2548
N 1821700
E 555800
N 1818200
E 546200
N 1776400
E 542000
-
14
7
เล่มที่ 59/4
8 โยงค่าระดับ-พิกัดงานอุทกวิทยาภาคเหนือตอนล่าง
สุโขทัย
2548
N 1880100
E 588000
N 1871500
E 602500
N 1945300
E 576400
-
18
16
เล่มที่ 60/4
9 โยงค่าระดับ-พิกัดงานอุทกวิทยา ภาคเหนือตอนล่าง
พิจิตร
2548
N 1820800
E 643100
N 1779500
E 635000
N 1825100
E 628800
14
-
-
เล่มที่ 61/4

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯหินชะโงก
 
อ่างฯเขื่อนท่าแพ
 
อ่างฯคลองน้ำไหล
 
กำแพงเพชร
 
 
 
 
 
2547
 
 
 
 
 
N 1782400
E567300
N 1926800
E 575300
N 1792700
E 530410
-
-
-
8
6
2
-
4
-
เล่มที่ 42/4
 
 
 
 
 
2
ปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า
สุโขทัย
2547
N 1899700
E 601200
-
30
-
เล่มที่ 43/4
3
ชัยมงคล
 
หนองขวัญ
 
อังบัว
 
กำแพงเพชร
 
 
 
 
 
2547
 
 
 
 
 
N 1911400
E 572000
N 1770100
E 598200
N 1815400
E 579900
-
-
-
4
4
6
2
2
8
เล่มที่ 44/4
 
 
 
 
 
4
อ่างฯแม่สลิด
ตาก
2547
N 1901600
E 519500
-
4
-
เล่มที่ 45/4
5
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน
แพร่
2547
N 1986700
E 613000
-
8
2
เล่มที่ 48/4
6
ขุดลอกแม่น้ำยม
สุโขทัย
2547
N 1871400
E 602300
12
-
7
เล่มที่ 49/4

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
หนองขวัญ
กำแพงเพชร
2546
N 1773200
E 596900
4
-
-
เล่มที่ 29/4
2
เหมืองนา
สุโขทัย
2546
N 1912800
E 564600
10
-
4
เล่มที่ 30/4
3
วังบัว
กำแพงเพชร
2546
N 1814900
E 573100
4
-
1
เล่มที่ 31/4
4
คลองวังยาง
กำแพงเพชร
2546
N 1791100
E 593200
4
-
-
เล่มที่ 32/4
5
ฝายทุ่งไผ่
แพร่
2546
N 2048500
E 624400
4
-
3
เล่มที่ 33/4
6
แม่แฮด
แพร่
2546
N 2020600
E 621400
6
-
3
เล่มที่ 34/4
7
อ่างฯแม่ยาวหลวง
แพร่
2546
N 2032800
E 639100
4
-
2
เล่มที่ 35/4
8
อ่างฯแม่ต๋ำ
แพร่
2546
N 2046100
E 619000
4
-
-
เล่มที่ 36/4
9
ฝายห้วยบาตร
แพร่
2546
N 2022500
E 633100
-
4
3
เล่มที่ 37/4
10
อ่างฯผาลาด
กำแพงเพชร
2546
N 1903200
E 531900
2
-
4
เล่มที่ 38/4
11
ฝายคลองสวนหมาก
กำแพงเพชร
2546
N 1806600
E 540200
-
10
15
เล่มที่ 39/4
12
อ่างฯคลองไพร
กำแพงเพชร
2546
N 1822400
E 526100
10
-
3
เล่มที่ 40/4
13
โยงราคาพิกัด-ระดับชั้นที่2 สถานีอุทกวิทยา
แพร่
2546
N 2014600
E 628000
-
-
1
เล่มที่ 41/4
14
ฝายท่าช้าง
แพร่
2546
N 2002200
E 625700
-
6
-
เล่มที่ 46/4
15
อ่างฯห้วยเป๊าะ
แพร่
2546
N 2039500
E 622500
4
-
-
เล่มที่ 47/4

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
แพร่
2545
N 2010900
E 626800
4
14
-
เล่มที่ 24/4
2
แม่ถาง (งานคันคูน้ำ)
แพร่
2545
N 2012200
E 630200
22
-
8
เล่มที่ 25/4
3
ชลประทานแพร่ (เล่ม 1)
แพร่
2545
N 1989800
E 618100
-
6
-
เล่มที่ 26/4
4
ชลประทานตาก
ตาก
2545
N 1868500
E 509500
-
4
-
เล่มที่ 27/4
5
ชลประทานกำแพงเพชร (คลองยาง)
กำแพงเพชร
2545
N 1792700
E 569900
-
4
-
เล่มที่ 28/4

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ชลประทานลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
 
 
 
กำแพงเพชร,
นครสวรรค์
2544
N 1819800
E 562500
N 1753000
E 624000
154
-
240
เล่มที่ 17/4
2
หนองปิ้งไก่ (คันคูน้ำ)
กำแพงเพชร
2544
N 1815300
E 539100
10
-
6
เล่มที่ 18/4
3
ฝายท่าไม้แดง (คันคูน้ำ)
สุโขทัย
2544
N 1915500
E 567200
30
-
9
เล่มที่ 19/4
4
อ่างฯเพชรจะขอ (คลองนาสวน)
กำแพงเพชร
2544
N 1801200
E 528400
4
-
-
เล่มที่ 20/4
5
พัฒนาลฟุ่มน้ำอ่างฯแม่คำมี
แพร่
2544
N 2033100
E 651600
18
-
5
เล่มที่ 21/4
6
บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำแม่สรอย-แม่พุง
แพร่
2544
N 1977800
E 560700
26
2
12
เล่มที่ 22/4
7
พัฒนาลุ่มน้ำแม่คำมี (อ่างฯแม่กระทิง)
แพร่
2544
N 2033000
E 651600
18
-
9
เล่มที่ 23/4

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯห้วยลึก
ตาก
2543
N 1852600
E 458100
8
-
9
เล่มที่ 13/4
2
ชลประทานตาก
ตาก
2543
N 1869100
E 511300
4
-
7
เล่มที่ 14/4
3
อ่างฯห้วยไร่
สุโขทัย
2543
N 1954100
E 592800
-
10
-
เล่มที่ 15/4
4
บ่อน้ำใต้ดิน
สุโขทัย
2543
N 1913700
E 586000
12
-
20
เล่มที่ 16/4

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1

อ่างฯ บ้านนาโบสถ์

ตาก
2542
N 1846500
E 519400
16
-
-
เล่มที่ 10/4
2
แก่งเสือเต้น
แพร่
2542
 
-
-
12
เล่มที่ 11/4
3
โครงการอ่างฯ คลองไพร
กำแพงเพชร
2542
N 1811000
E 535900
9
-
-
เล่มที่ 12/4

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการอ่างฯห้วยมะแล้ว
ตาก
2541
N 1854700
E 459,000
-
6
-
เล่มที่ 9/4
2
โครงการแก่งเสือเต้น (เฉพาะระดับ)
แพร่
2541
N 1967100
E 583800
-
-
52
เล่มที่ 51/4

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการลุ่มน้ำปิงตองล่าง
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
2540
2540
N 1814300
E 571200
N 1764100
E 605800
-
-
12
10
3
-
8/4

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ